MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
08.12.
09.12.
10.12.
11.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

 
Positiv
Puls & Denis Đurković
Vesko Vučković
DJ Oysha
Aleksa Perović
Denis & Olja
Stubovi pop kulture
Koncertmajstori
Puls & Denis Đurković
Vesko Vučković
DJ Oysha
Denis & Olja
Stubovi pop kulture
Positiv
Puls & Denis Đurković
Denis & Olja
DJ Oysha
Denis & Olja
Stubovi pop kulture
Koncertmajstori
Positiv & DJ Aleksandar
Aleksa Perović
DJ Oysha
Aleksa Perović
Denis & Olja
Stubovi pop kulture
Koncertmajstori
Denis Đurković & Puls
Vesko Vučković & DJ

MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA 
01.12.Positiv
02.12.Puls & Denis Đurković
03.12.Vesko Vučković
04.12.DJ Oysha
05.12.Aleksa Perović
06.12.Denis & Olja
07.12.Stubovi pop kulture
08.12.Koncertmajstori
09.12.Puls & Denis Đurković
10.12.Vesko Vučković
11.12.DJ Oysha
13.12.Denis & Olja
14.12.Stubovi pop kulture
15.12.Positiv
16.12.Puls & Denis Đurković
17.12.Denis & Olja
18.12.DJ Oysha
20.12.Denis & Olja
21.12.Stubovi pop kulture
22.12.Koncertmajstori
23.12.Positiv & DJ Aleksandar
24.12.Aleksa Perović
25.12.DJ Oysha
26.12.Aleksa Perović
27.12.Denis & Olja
28.12.Stubovi pop kulture
29.12.Koncertmajstori
30.12.Denis Đurković & Puls
31.12.Vesko Vučković & DJ

REZERVACIJA

KONTAKT

Radno vreme:


Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
10:30 - 01:00
10:30 - 01:30
10:30 - 01:30
10:30 - 02:00
10:30 - 02:30
10:30 - 02:30
10:30 - 00:00

PRATITE NAS