MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA
01.05.
02.05.
03.05.
04.05.
05.05.
06.05.
07.05.
08.05.
09.05.
10.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.

 
Profesori
Sanja Vasiljević & Playbox bend
Puls Band & DJ Cojke
Vesko Vučković & DJ Petar
Neradan dan
Vuk Mirović
Sanja Vasiljević & Playbox bend
Stubovi pop kulture
Gift Bend
Puls Band & DJ Aleksandra
Vesko Vučković & DJ Aleksandra
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja Vasiljević & Playbox bend
Double Trouble bend
Betty Boom Bend
Dea Dia
Ana Bebić & DJ Petar
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja Vasiljević & Playbox bend
Stubovi pop kulture
Marko Tolja & DJ Aleksandra
Puls Band & DJ Aleksandra
Ana Bebić & DJ Aleksandra
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja Vasiljević & Playbox bend
Stubovi pop kulture
Ana Bebić
Puls Band & DJ Cojke

MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA 
01.05.Profesori
02.05.Sanja Vasiljević & Playbox bend
03.05.Puls Band & DJ Cojke
04.05.Vesko Vučković & DJ Petar
05.05.Neradan dan
06.05.Vuk Mirović
07.05.Sanja Vasiljević & Playbox bend
08.05.Stubovi pop kulture
09.05.Gift Bend
10.05.Puls Band & DJ Aleksandra
11.05.Vesko Vučković & DJ Aleksandra
12.05.DJ Oysha
13.05.Vuk Mirović
14.05.Sanja Vasiljević & Playbox bend
15.05.Double Trouble bend
16.05.Betty Boom Bend
17.05.Dea Dia
18.05.Ana Bebić & DJ Petar
19.05.DJ Oysha
20.05.Vuk Mirović
21.05.Sanja Vasiljević & Playbox bend
22.05.Stubovi pop kulture
23.05.Marko Tolja & DJ Aleksandra
24.05.Puls Band & DJ Aleksandra
25.05.Ana Bebić & DJ Aleksandra
26.05.DJ Oysha
27.05.Vuk Mirović
28.05.Sanja Vasiljević & Playbox bend
29.05.Stubovi pop kulture
30.05.Ana Bebić
31.05.Puls Band & DJ Cojke

REZERVACIJA

KONTAKT

Radno vreme:


Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
10:30 - 00:00
10:30 - 01:30
10:30 - 01:30
10:30 - 02:00
10:30 - 02:30
10:30 - 02:30
10:30 - 00:00

PRATITE NAS