MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA
01.07.
02.07.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
09.07.
10.07.
11.07.
12.07.
13.07.
14.07.
15.07.
16.07.
17.07.
18.07.
19.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.

 
Vuk Mirović
Sanja & Playbox
Stubovi Pop Kulture
Double Trouble
Puls Bend
Ana Bebić
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja & Playbox
Stubovi Pop Kulture
Bettyboom
Puls Bend
Rio bend
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja & Playbox
Origami
Positiv Bend
Puls Bend
Rio bend
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja & Playbox
Origami
Positiv Bend
Sanja & Playbox
Vesko Vučković
DJ Oysha
Vuk Mirović
Sanja & Playbox
Origami

MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA 
01.07.Vuk Mirović
02.07.Sanja & Playbox
03.07.Stubovi Pop Kulture
04.07.Double Trouble
05.07.Puls Bend
06.07.Ana Bebić
07.07.DJ Oysha
08.07.Vuk Mirović
09.07.Sanja & Playbox
10.07.Stubovi Pop Kulture
11.07.Bettyboom
12.07.Puls Bend
13.07.Rio bend
14.07.DJ Oysha
15.07.Vuk Mirović
16.07.Sanja & Playbox
17.07.Origami
18.07.Positiv Bend
19.07.Puls Bend
20.07.Rio bend
21.07.DJ Oysha
22.07.Vuk Mirović
23.07.Sanja & Playbox
24.07.Origami
25.07.Positiv Bend
26.07.Sanja & Playbox
27.07.Vesko Vučković
28.07.DJ Oysha
29.07.Vuk Mirović
30.07.Sanja & Playbox
31.07.Origami

REZERVACIJA

KONTAKT

Radno vreme:


Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
10:30 - 00:00
10:30 - 01:30
10:30 - 01:30
10:30 - 02:00
10:30 - 02:30
10:30 - 02:30
10:30 - 00:00

PRATITE NAS