MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA
01.11.19.
02.11.19.
03.11.19.
04.11.19.
05.11.19.
06.11.19.
07.11.19.
08.11.19.
09.11.19.
10.11.19.
11.11.19.
12.11.19.
13.11.19.
14.11.19.
15.11.19.
16.11.19.
17.11.19.
18.11.19.
19.11.19.
20.11.19.
21.11.19.
22.11.19.
23.11.19.
24.11.19.
25.11.19.
26.11.19.
28.11.19.
29.11.19.
30.11.19.

 
Puls
Vesko Vučković
Funkakazi (14 - 18h; 20 - 00h)
Darko Soldo
Denis & Obule
Stubovi pop kulture
Creative
Puls
Rio
Funkakazi (14 - 18h; 20 - 00h)
Darko Soldo
Denis & Obule
Stubovi pop kulture
Balkan Express
Puls
Vesko Vučković
Funkakazi (20 - 00h)
Darko Soldo
Gitarsi
So Sabi
Creative
Puls
Vesko Vučković
Funkakazi (20 - 00h)
Darko Soldo
Gitarsi
Balkan Express
Blah blah
Vesko Vučković

MUZIČKI PROGRAM

ŽIVA MUZIKA 
01.11.19.Puls
02.11.19.Vesko Vučković
03.11.19.Funkakazi (14 - 18h; 20 - 00h)
04.11.19.Darko Soldo
05.11.19.Denis & Obule
06.11.19.Stubovi pop kulture
07.11.19.Creative
08.11.19.Puls
09.11.19.Rio
10.11.19.Funkakazi (14 - 18h; 20 - 00h)
11.11.19.Darko Soldo
12.11.19.Denis & Obule
13.11.19.Stubovi pop kulture
14.11.19.Balkan Express
15.11.19.Puls
16.11.19.Vesko Vučković
17.11.19.Funkakazi (20 - 00h)
18.11.19.Darko Soldo
19.11.19.Gitarsi
20.11.19.So Sabi
21.11.19.Creative
22.11.19.Puls
23.11.19.Vesko Vučković
24.11.19.Funkakazi (20 - 00h)
25.11.19.Darko Soldo
26.11.19.Gitarsi
28.11.19.Balkan Express
29.11.19.Blah blah
30.11.19.Vesko Vučković

REZERVACIJA

KONTAKT

Radno vreme:


Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
11:00 - 02:00
11:00 - 02:30
11:00 - 02:30
11:00 - 03:00
11:00 - 03:30
11:00 - 03:30
11:00 - 00:00

PRATITE NAS